Howicon behaalt NEN-EN-1090 certificaat

Howicon mag de fabricage tot en met executieklasse 3 uitvoeren. Dit betekent het fabriceren van zware constructies en delen met verhoogde veiligheidsrisico's.

Wettelijk kader:
Vanaf 1 juli 2014 moet de producent van constructiedelen met lastdragende eigenschappen CE markeringen afgeven op de producten. Om dit te mogen doen dient het bedrijf zich te certificeren tegen de NEN 1090 norm. Deze constructiedelen moeten worden voorzien van een CE-markering.  Deze Europese norm heeft consequenties voor bijna alle fabrikanten van stalen- en aluminium constructiedelen voor de bouw. 

Wat is een CE markering volgens NEN 1090?
Een CE markering is een conformiteitsverklaring van de  producent van constructieve stalen of aluminium delen. Met een CE-markering volgens NEN 1090 verklaart de producent dat aan alle gegeven constructieve eisen is voldaan, zoals is aangegeven in bestekken, constructieberekeningen en –tekeningen. CE-markering geldt dus niet alleen voor de staalconstructie als geheel maar ook voor alle samenstellende onderdelen. Dat betekent dat niet alleen leveranciers van eindproducten een CE-markering moet leveren maar ook alle toeleveranciers, als ook die van specialistische bewerkingen als verzinken en coaten. Zij moeten dus ook voldoen aan de eisen van NEN 1090.

Hoe gaat het in zijn werk?
In het kort komt het er op neer dat de producent  voor de 1090 certificering een managementsysteem dient te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat voldoet aan de eisen zoals deze in de 1090 norm worden gesteld. In de 1090 norm wordt dit FPC genoemd, dat staat voor Fabrication Production Control.  Bij Howicon is dit gebaseerd op het reeds bestaande ISO-9001 certificaat.

In het FPC worden alle eisen afgedekt ten aanzien van de kwaliteit van de mensen (denk aan training, (las)opleiding), de productiemiddelen (denk aan o.a. keuring, kalibratie) en de productielocatie (denk aan o.a. de opslag, identificatie via labeling). Daarbij zijn kwaliteitsinspecties en -controles tijdens het gehele proces de rode draad. De kwaliteit van het FPC moet afdoende zijn om het gevraagde product te kunnen leveren en dus NEN-EN 1090-1 certificering te behalen. 

Klik hier voor de het certificaat