Certificeringen

Hieronder wordt schematisch weergegeven over welke certificeringen Howicon beschikt.

Onlangs zijn we gecertificeerd voor NEN-EN 1090.