Las specialisatie

Wij vinden het belangrijk om te investeren in opleidingen op lasgebied voor ons personeel. Dit investeringsprogramma beoogt enerzijds het optimaliseren van onze laskwaliteit in het algemeen en anderzijds in het realiseren van een expertise op lasgebied.

De laswerkzaamheden worden uitgevoerd door gediplomeerde en gecertificeerde lassers. Hierbij willen wij ons zodanig specialiseren en onderscheiden door het hanteren van de norm EN-9606-1 als handleiding bij het besturen/beheersen van het lasproces. Momenteel zijn wij bezig om de werkprocessen om te bouwen naar de nieuwe norm EN 3834.

Howicon borgt de laskwaliteit door eigen Lasmethode Kwalificaties (LMK) met de daarbij behorende Laskwalificaties (LK) voor haar lassers.

Hierbij staat onze QC-afdeling garant voor de gewenste kwaliteit. Howicon heeft de expertise op middelbaar lastechnisch niveau in eigen huis ( International Welding Technologist IWT , International Welding Inspector (IWI-C) en Visual Welding Inspector VT-w-2).